Tajemnica otyłości

Tajemnica otyłości

Tajemnica otyłości
Pomimo otyłości — apetyt oraz pochłanianie, retencja i wy­dalanie pokarmu są niezwykle sprawnie kontrolowane. Czło­wiek przeprowadza przez swój przewód pokarmowy w ciągu dojrzałego życia od 30 do 40 ton żywności, a mimo to jego waga wykazuje wahania zaledwie w granicach od 2,5 do 5 kg od określonej cyfry na wadze w łazience.

W podwzgórzu, w małej części mózgu lezącej pod kresomózgowiem, istnieje prawdopodobnie tak zwany appestat, czyli ośrodek kontroli apetytu. Po­drażnienie igłami małej, centralnej części podwzgórza szczura wywołuje u tego zwierzęcia po ustąpieniu narkozy ogromną żarłoczność, prowadzącą oczywiście w ciągu paru tygodni do znacznego otłuszczenia. Jeśli zamiast tego zniszczyć dwie bocz­ne okolice podwzgórza, to szczur przestanie w ogóle jeść. Nie­kiedy uszkodzenie podwzgórza zdarza się u człowieka, szcze­gólnie gdy w pobliżu rośnie nowotwór i w rezultacie może dojść do otyłości. Jesteśmy daleko jeszcze do pełnego zrozumienia mechanizmu i sposobu działa­nia kontroli apetytu. W jaki sposób może ten ośrodek wiedzieć, kiedy posiłek jest wystarczający? Jakie informacje umożliwiają mu tak dokładne określenie codziennych potrzeb człowieka? Z medycznego punktu widzenia otyłość jest godna pożałowa­nia. Istnieje zależność pomiędzy dodatkową wagą a krótszym życiem, nadwaga związana jest również z częstym występowa­niem wysokiego ciśnienia krwi, chorób tętnic, chorób wątroby i nerek, z żylakami i z wieloma innymi schorzeniami, łącznie z oczywistymi objawami, jak uczucie zmęczenia i duszność.

Zobacz także inne nasze wpisy tematyczne:

About