Sposoby na sprawdzenie nadwagi

Sposoby na sprawdzenie nadwagi

Sposoby na sprawdzenie nadwagi
Sposobem na sprawdzenie nadwagi jest uchwycenie fałdu skórnego w takich okolicach możliwego odkładania się tłuszczu, jak dolna część klatki piersiowej, tylna okolica ramienia czy plecy, tuż poniżej łopatki: jeśli fałd jest grubszy niż 2,5 cm, to jesteś otyły. Istnieją wreszcie tabele, zazwyczaj sporządzane z pomocą wskaźnika zachorowalności towarzystw ubezpieczeniowych.

Ta­bele te dzielą ludzi na ektomorfów, mezomorfów i endomorfów albo też na ludzi o drob­nej, średniej i rosłej postawie z uwzględnieniem niewspółmierności pomiędzy nimi. Pożądana waga dla mężczyzny mającego na przykład 183 cm wzrostu może wahać się pomiędzy 67,1 kg (dla najlższejszego osobnika o drobnej budowie ) a 83,4 (dla najcięż­szego osobnika o rosłej budowie). Człowiekowi o drobnej lub średniej budowie nie wolno nagle zacząć uważać się za przed­stawiciela kategorii rosłej tylko ze względu na przybranie na wadze. Budowa nie ulega zmianom w ciągu życia, zmienia się wyłącznie wiszący na niej ciężar. Kobiety mają częściej nadmierną wagę niż mężczyźni. Istnieją dane nasuwające podejrzenie przynajmniej 10% nadwagi u 1/3 wszystkich kobiet po trzydziestym roku życia i u 75% kobiet pomiędzy 45 a 55 rokiem życia. Mężczyźni stają się ciężsi później niż kobiety, pomiędzy 45 a 55 rokiem życia nadwagę ma połowa mężczyzn. Prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii jest mniej przypadków otyłości, a różnica pomiędzy płciami jest mniej zaznaczona. Oczywiście mężczyźni wykonujący pracę biuro­wą tyją bardziej zdecydowanie niż pracownicy fizyczni, są ciężsi przeciętnie o 12,5 kg; u kobiet jest odwrotnie, kobiety pracu­jące fizycznie przeciętnie są tęższe niż mające wykształcenie zawodowe.

Zobacz także inne nasze wpisy tematyczne:

About