Opal ulubiony kamień bogów i władców

Opal ulubiony kamień bogów i władców

Opal ulubiony kamień bogów i władców
Jowisz, zwany przez Greków Zeusem, był znany ponadto ze swoich szczęśliwych przygód miłosnych, zarówno z boginiami, nim­fami, jak i zwykłymi ziemiankami. Nieliczne tylko mogły się oprzeć Gromowładnemu. Kamień związany z Jowiszem nie powi­nien zatem stawać się symbolem złej miłości czy nieszczęść w amorach, zwłaszcza że Jowisz romansami nie komplikował sobie zbytnio życia, a jego wybranki poczytywały wprost za zaszczyt uleganie jego miłosnym zapałom. Wielkim miłośnikiem opalu był w starożytności Pliniusz Starszy. Opisywał on kamień ów bardzo poetycznie: widział w nim żywy ogień rubinu, pełną chwały purpurę ametystu, zieleń oceanu szma­ragdu i wszystkie niewiarygodne blaski mieszaniny światła. Zdaniem świętobliwej dziewicy Euzebii, żyjącej w czasach Ju­liana Apostaty, opal jest symbolem Odkupiciela. Biskup Grzegorz, który oprawił opal w swój pastorał, ukazywał ów kamień wiernym jako żywe odbicie rajskich szczęśliwości, jakie niechybnie czekają pobożnych. Tajemnicza czara opałowa, czyli św. Grala, była naj­bardziej znaną relikwią, pojawiającą się w średniowiecznych legen­dach rycerskich. Poszukiwali jej rycerze króla Artura, zasiadający wraz ze swym monarchą wokół Okrągłego Stołu. Według legendy Graala przechowywano na niedostępnej górze Monsalvat i otoczo­ny był grozą i tajemnicą. Zdradzenie tajemnicy świętej czary po­ciągało straszliwe nieszczęście. Wątki pogańskich mitów przeplatały się w tej legendzie z ele­mentami chrześcijańskimi. Opałowej czary nie odnaleziono jednak dla wiernych lecz została uniesiona do nieba przez anioły. Na wszelki wypadek w niedostępnych wysokich górach Montferratu, czyli tam, gdzie miał się znajdować legendarny zamek Monsalvet, siedziba Graala, zbudowano opactwo benedyktyńskie.

Zobacz także inne nasze wpisy tematyczne:

About