Moda na dzieci ,, zaokrąglone ‘’ powodem otyłości ?

Moda na dzieci ,, zaokrąglone ‘’ powodem otyłości ?

Moda na dzieci ,, zaokrąglone ‘’ powodem otyłości ?
Tłuste dzieci mają duże szanse wyrośnięcia na ludzi otyłych, zdarza się to w 80% przypadków, 30% otyłych dorosłych pamię­ta o swej otyłości w okresie dzieciństwa. Jedno z nowych opra­cowań wykazało, że jeśli oboje rodzice mają nadwagę, to będzie ją miało 3/i ich dzieci, zaś jeśli żadne z rodziców nie ma nad­wagi, to otyłość będzie widoczna u 9% dzieci. Tutaj także mu­szą odgrywać zazębiające się role dziedziczności i otoczenia. Czy dane dziecko jest tłuste ze względu na wpływ genów, czy też ze względu na zwyczaje domowe usposabiające domowników do otyło­ści? Problem nie jest prosty; większość dzieci w Wielkiej Brytanii „zjada” wię­cej węglowodanów niż potrzebuje, a je­dnak niewiele z nich tyje. Matki prze­ważnie wolą tłuste dzieci i martwią się o szczupłe. W Instytucie Zdrowia Dziec­ka w Londynie znacznie więcej matek szukających porady wyraża obawy w sprawie ewentualnej niedowagi niż nad­wagi. W dziecięcych konkursach pięk­ności nagrody przypadają raczej dzie­ciom okrągłym, a nie szczupłym, a lau­reaci z uśmiechem ukazują głębokie dołeczki. Odchudzanie małych dzieci jest osobnym problemem, przy czym na ogół nie uważa się za korzystne rozpoczynanie-jakie­gokolwiek leczenia przed ukończeniem pięciu lat życia, ale i w późniejszym wieku diety są zazwyczaj nieskuteczne, jeśli nie bierze w nich udziału cała rodzina. Według pewnego arty­kułu redakcyjnego w British Medical Journal można spodzie­wać się najlepszych efektów, gdy przekona się matkę, aby zre­dukowała całkowitą ilość kalorii przez podawanie posiłków bo­gatych w białka i uboższych w węglowodany.

Zobacz także inne nasze wpisy tematyczne:

About