Zdrowie

 • Patologia chodu
  6:55 PM

  Patologia chodu Patologia chodu. W rozpoznawaniu nieprawidłowości chodu analizuje się poszczególne składowe chodu u badanego i porównuje się z normami chodu fizjologicznego: 1) porównuje się czas trwania poszczególnych faz chodu (wydłużony, skrócony albo nieobecny), 2) czas trwania całych kroków, 3) ich symetrię, 4) ustawienie stóp i wyższych odcinków, 5) zachowanie się kończyn dolnych, 6) zachowanie

  Read more
 • Pielęgnacja i żywienie noworodka
  6:54 PM

  Pielęgnacja i żywienie noworodka Zaraz po urodzeniu dziecka należy oczyścić jego drogi oddechowe ze śluzu i wód płodowych. W razie potrzeby – przy dużym zaślu- zowaniu i bezdechu – wykonuje się to za pomocą balonika gumowego, cewnika i strzykawki lub za pomocą ssaka. Osoba przyjmująca poród dokonuje w warunkach aseptycznych odpępnienia, zakładając na ucięty kikut

  Read more
 • Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji
  6:54 PM

  Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji Wykrywanie. W pierwszej fazie choroby poszukuje się świdrowca gambijskie- go głównie we krwi (ryc. 3.21), zwłaszcza podczas podwyższania się temperatury chorego. W preparatach bezpośrednich, sporządzonych w postaci kropli, można między krwinkami znaleźć pierwotniaki poruszające się ruchem świdrującym. W rozmazach krwi utrwalonych alkoholem metylowym lub w grubej kropli, barwionych barwnikiem

  Read more
 • Płonica
  6:54 PM

  Płonica Zachorowanie na płonicę nie pociąga obecnie tak dużego niebez-pieczeństwa, jak to było jeszcze przed 40 laty. Stosowanie antybiotyków (głównie penicylin) jaiko. środka leczniczego znacznie zła-godziło przebieg płonicy i zapobiegło powikłaniom. Płonica jest wywołana przez bakterie – paciorkowce. Nazwa tych bakterii pochodzi stąd, że układają się one w łańcuszki, jak paciorki. Źródłem zakażenia jest człowiek

  Read more
 • Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych
  6:53 PM

  Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych dolegliwości można zauważyć narastający obrzęk, większy po wysiłkach, a na radiogramie wrzecionowate zgru- hienie kości. W miejscu przerwania ciągłości struktur kostnych początkowo bywa widoczna nieregularna cienka linia odwapnienia, później końce odłamów stają się sklerotyczne, a strefa przejaśnienia i sklerotyzacji stopniowo powiększa się. W

  Read more
 • Pochodne furanu
  6:53 PM

  Pochodne furanu Spośród pochodnych furanu stosuje się: furazolidon (Furazolidone, Nifolidon, Furoxone, Furoxane) w tabl. po 100 mg oraz w zawiesinach (np. 0,33%), 400 mg/ /24 h, natomiast u dzieci 5 mg/kg mc./24 h, w czterech dawkach, przez 7-10 dni ni- furatel (Nifuratel, Macmiror) w drażetkach po 200 mg, 1-2 tabl. 3 x/24 h, u dorosłych

  Read more
 • PODZIAŁ CHORÓB
  6:53 PM

  PODZIAŁ CHORÓB Klasyfikacji chorób jest wiele. Najbardziej, rozpowszechnionym podziałem jest międzynarodowa klasyfikacja chorób, rejestrująca około 1000 jednostek chorobowych, ustalona przez Światową Organizację Zdrowia. Każda choroba oznaczona jest trójcyfrowym symbolem liczbowym, np. odra 085, grypa 481 itd. Niezależnie od tej klasyfikacji istnieją różne podziały chorób, przy czym często jedna klasyfikacja nie wyklucza drugiej. Różnią się one

  Read more
 • Porażenie nerwów
  6:53 PM

  Porażenie nerwów Częstymi powikłaniami w błonicy są porażenia nerwów. Występują one najczęściej w okresie zdrowienia. Do najczęstszych należą: porażenie podniebienia miękkiego (zachłystywanie się, zwracanie pokarmu przez nos), porażenia nerwu krtaniowego (bez-głos, chrypka), porażenie mięśni prostych oka (zezy), porażenie kończyn. Śmiertelność w błonicy jest wysoka. Wynosi ona około 4%, czyli co 25 dziecko, które choruje, umiera.

  Read more
 • Postęp techniki
  6:53 PM

  Postęp techniki Prowadzone przez nas od 1987 r. badania naukowe, epidemiologiczne, między innymi chorób urazowych upoważniają nas do podjęcia powyższego tematu [15, 19, 20, 21, 22, 24, 25]. Nie jest rzeczą obojętną dla niektórych społeczeństw, których rozrodczość jest deficytowa lub bardzo niska (Belgia, Francja) strata kilkuset dzieci rocznie z powodów, które można usunąć lub przed

  Read more
 • POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE
  6:52 PM

  POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE Jeśli nasza „Jednodniówka” pomoże nam wymienić doświadczenia, usprawnić taktykę postępowania, wprowadzić nowe całościowe podejście do tego trudnego problemu – zadanie jej będzie spełnione. Jedno możemy zrobić na pewno: upowszechniać wśród pracowników służby zdrowia, a następnie w społeczeństwie zasady pierwszej pomocy w urazie – aby ten czynnik stosunkowo łatwy do usunięcia nie decydował o

  Read more
 • POSTĘPOWANIE LECZNICZE
  6:52 PM

  POSTĘPOWANIE LECZNICZE Przebieg choroby w dużym stopniu zależy od leczenia chorego. W postępowaniu leczniczym wyróżniamy kilka metod, nawzajem uzupełniających się i decydujących w sumie o wyniku leczniczym. Są to: Leczenie spoczynkowe — zapewnienie choremu spokoju fizycznego (łóżko) i psychicznego. Leczenie dietetyczne – odpowiednie dla jednostki chorobowej i stanu zdrowia żywienie chorego, zapewnienie dostarczania witamin, soli

  Read more
 • Poszczególne czynniki chorobotwórcze
  6:52 PM

  Poszczególne czynniki chorobotwórcze Poszczególne czynniki chorobotwórcze łączymy w zespoły czynników. Wśród nich wyróżniamy: 1. Czynnikibiologiczne – są to organizmy żywe, głównie drobnoustroje, które działając na makroorganizm wywołują choroby. Zaliczamy do nich bakterie, wirusy, pierwotniaki i inne drobnoustroje chorobotwórcze (zarazki), a także organizmy wyżej zorganizowane. Czynniki biologiczne wywołują choroby zakaźne i choroby pasożytnicze. -2. Czynniki fizyczne

  Read more
 • Prawidłowa postawa ciała a krążek międzykręgowy
  6:52 PM

  Prawidłowa postawa ciała a krążek międzykręgowy Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu zabezpiecza lędźwiowe krążki między kręgowe przed mechanicznymi przeciążeniami. W przypadku właściwej stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa silny prostownik grzbietu oraz mięśnie brzucha przejmują wiele sił, które w przeciwnym wypadku zadziałałyby bezpośrednio na układ więzadłowo-stawowy kręgosłupa oraz na krążki międzykręgowe. Przed działaniem sił ścinających na

  Read more
 • Profilaktyka statycznych odkształceń kręgosłupa
  6:52 PM

  Profilaktyka statycznych odkształceń kręgosłupa Odruchowe skrzywienia kręgosłupa, które trzeba odróżniać od statycznych, występują najczęściej u dorosłych, rzadziej u młodocianych, na tle odruchu bólowego, np. wywołanego uciskiem korzeni nerwowych przez wypuklający się krążek międzykręgowy lub wypadnięte jądro miażdżyste. Podobne objawy mogą być wywołane uciskiem lub podrażnieniem korzeni przez inne, sąsiednie elementy tkankowe (obrzęk, zgrubienie, zbliznowacenie więzadła

  Read more
 • Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych
  6:51 PM

  Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych polega na dążeniu już w okresie dziecięcym do przywrócenia prawidłowych anatomicznie i czynnościowo stosunków stawowych, a więc na leczeniu w dzieciństwie wszelkich nieprawidłowości budowy, procesów chorobowych (zapalnych, urazowych, zaburzeń odżywczych, rozwojowych i in.). U dorosłych w zapobieganiu zmianom zwyrodnieniowym należy dbać także o fizjologiczne warunki pracy: unikanie przeciążenia stawów

  Read more
 • Przeciwciała
  6:51 PM

  Przeciwciała Przeciwciała wytwarzają się w wyniku wnikania drobnoustrojów do makroorganizmu. Są one swoiste, to znaczy skierowane tylko przeciwko danym drobnoustrojom, np. przeciwciała przeciwodro- we niszczą tylko wirusy odry. Zdolność wytwarzania określonych przeciwciał oraz utrzymywania się ich na pewnym poziomie w organizmie zapewnia mu tzw„ odporność swoistą. Termin ten w praktyce rozszerzamy, i na mechanizmy odporności

  Read more
 • Przedłużony przebieg porodu
  6:48 PM

  Przedłużony przebieg porodu Przedłużony przebieg porodu, brak postępu akcji porodowej, nie-prawidłowe położenie płodu w macicy, wąski kanał rodny u matki, stosowanie kleszczy mogą powodować urazy u dziecka, zwłaszcza krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie zagrożone tym powikłaniem są wcześniaki i dzieci z zamartwicą. Przedwczesne odejście wód płodowych, zakażenia wód płodowych, czynne objawy zakażenia matki w

  Read more
 • Przyczyny skolioz
  6:48 PM

  Przyczyny skolioz – a) wrodzone – asymetryczny rozwój i zaburzenia rozwojowe kręgów, zrost wyrostków stawowych, żeber mogą współistnieć zaburzenia rozwojowe układu ner- wowo-mięśniowego (w szybko pogarszających się skoliozach wrodzonych) – b) neurogenne – asymetryczne niedowłady lub porażenia wiotkie, spastyczne lub mieszane (poliomyelitis, atrofie, miodystrofie itp.) – c) w chorobach układowych z grupy chondrodystrofii, elastopatii, hormonopatii

  Read more
 • Przyczyny zmian zwyrodnieniowych
  6:48 PM

  Przyczyny zmian zwyrodnieniowych – 1) uszkodzenie chrząstki stawowej przez a) proces zapalny, b) uraz, c) przeciążenie stawu, d) niesymetryczny nadmierny nacisk – 2) uszkodzenie chrząstki i tkanki kostnej podchrzęstnej na tle niefizjologicznych warunków pracy stawu: a) ograniczenia ruchów, b) braku kontroli nerwowo-mięś- niowej nad ruchami stawów, c) nieprawidłowych ruchów w następstwie uszkodzenia więzadeł, d) zmian

  Read more
 • Rany opracowano chirurgicznie
  6:48 PM

  Rany opracowano chirurgicznie Chłopiec P. L., lat 9 (hist. chor. 1483/82) uległ w kwietniu 1982 roku wypadkowi samochodowemu. Przy przyjęciu do szpitala znajdował się w stanie ciężkiego wstrząsu pourazowego. Stwierdzono rozległe miażdżone i szarpane rany krocza, okolic pachwinowych z uszkodzeniem prawej tętnicy i żyły udowej, złamanie kości łonowej i kulszowej prawej, a także krwiak pozaotrzewnowy

  Read more
 • REAKCJA ORGANIZMU NA CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE
  6:47 PM

  REAKCJA ORGANIZMU NA CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE Skutek działania czynników chorobotwórczych na organizm ludzki w dużym stopniu zależy od stanu tego organizmu, jego właściwości i odporności. Jest to szczególnie widoczne u dzieci. Dziecko w poszczególnych okresach życia wykazuje duże różnice związane z anatomiczno-fizjologicznymi i immunologicznymi właściwościami rozwijającego się organizmu. Szczególną specyfiką odznaczają się noworodki. Miejscową reakcją organizmu

  Read more
 • Resekcja Chirurgiczna
  6:47 PM

  Resekcja Chirurgiczna Spostrzeżenia własne. Splenectomie wykonywane w naszym materiale dotyczyły głównie lat ubiegłych, kiedy zabieg ten w przypadku urazu, wykonywany był niemal rutynowo, oraz dotyczyły w 2 przypadkach rozkawałkowania śledziony, w 1 przypadku oderwania szypuły naczyniowej oraz 1 przypadku tzw. „dwuczasowego” pięk- nięcia śledziony z manifestacją kliniczną w 4 dobie hospitalizacji, bez możliwości wykonania hemostazy

  Read more
 • Rodzenie w szpitalu
  6:47 PM

  Rodzenie w szpitalu W Polsce przeważająca liczba dzieci rodzi się obecnie na położniczych oddziałach szpitalnych. Jeśli przebieg ciąży i choroba matki zapowiadają znaczne powikłania w czasie porodu, wskazane jest przyjęcie ciężarnej do jednego z większych wielospecjalistycznych szpitali, mających oddział patologii ciąży i oddział patologii noworodka, dysponujących wysokokwalifikowanym personelem i aparaturą niezbędną do rozpoznawania i leczenia

  Read more
 • Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  6:47 PM

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sinicą. Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych przebiega u noworodków bardziej podstępnie niż u niemowląt i starszych dzieci. Trudniej tu ocenić obecność objawów oponowych. Najbardziej charakterystyczne jest uwypuklenie i tętnienie ciemiączka. Często obserwuje się wymioty, niechęć do ssania, drgawki. W każdym z narządowych zakażeń należy podejrzewać u noworodka posocznicę. Noworodek z posocznicą

  Read more
 • Różnicowanie kliniczne
  6:47 PM

  Różnicowanie kliniczne W różnicowaniu klinicznym trzeba brać pod uwagę zapalenie mięśnia sercowego o różnej etiologii, chorobę niedokrwienną serca, toksoplazmozę, schistosomozę, brucelozę, salmonelozę i gruźlicę. Wykrywanie. Opiera się głównie na odczynach serologicznych (hemaglutynacja pośrednia, immunofluorescencja pośrednia, testy SAFA i ELISA) oraz hodowli in vitro (np. pożywka NNN dla epimastigota, temp. 25°C, 30 dni), a także in

  Read more
 • Różyczka
  6:46 PM

  Różyczka Różyczka jest chorobą zakaźną wieku dziecięcego. Wywołana jest przez wirusy. Źródłem zakażenia jest człowiek chory, zakażenie – kropelkowe, wrota zakażenia – górne drogi oddechowe. Różyczka należy do łagodnych chorób zakaźnych, nie dających zazwyczaj powikłań. Okres wylęgania jest dłuższy niż w odrze i wynosi średnio 2-3 tygodnie. Okres zwiastunów jest rzadko wyraźnie zaznaczony. Choroba zaczyna

  Read more
 • Ruch unoszenia ramienia
  6:44 PM

  Ruch unoszenia ramienia Podobnie złożoną czynnością jest ruch unoszenia ramienia. Oprócz pełnej sprawności stawów i mięśni konieczne jest do tego współdziałanie ruchów wszystkich stawów obręczy barkowej i ustawienie ramienia w skręceniu na zewnątrz. Mięśnie obręczy barkowej i barku obok czynności stabilizującej włączają stopniowo i we właściwym czasie czynność ruchową, sprawiając, że ruch jest płynny, celowy

  Read more
 • Rzeżączka
  6:44 PM

  Rzeżączka mogą występować u noworodków matek chorych na rzeżączkę. Już w okresie noworodkowym może rozwinąć się zakaźne zapalenie wątroby. W stosunku do niektórych chorób zakaźnych (np. odry) noworodek ma jednak odporność nabytą biernie dzięki przeciwciałom zawartym we krwi matki, przechodzącym przez łożysko do krążenia płodu. Przechodzenie przez barierę łożyskową przeciwciał nie zawsze jest zjawiskiem korzystnym.

  Read more
 • Sicard i Putti
  6:44 PM

  Sicard i Putti Sicard i Putti skłaniają się do poglądu, że najczęstszą przyczyną bólów krzyża i rwy kulszowej są zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w obrębie stawów między- wyrostkowych oraz tropizm wyrostków stawowych, powodujące ucisk korzeni w kanałach międzykręgowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że pogląd ten powoli torował sobie drogę i chociaż już w 1930 roku potwierdzono istnienie kanałów

  Read more
 • Silne bóle krzyża
  6:44 PM

  Silne bóle krzyża Silne bóle krzyża, nasilane przy próbie uniesienia wyprostowanej nogi u chorego z prawidłową mielografią, bez choroby krążka międzykręgowego i objawów spondylozy, powinny zawsze kierować uwagę na usidlenie korzenia w bocznym zachyłku poniżej wyrostków. Ponieważ badanie radiologiczne nie zawsze jest w stanie ujawnić istniejącą patologię, konieczna jest rewizja operacyjna . Schlesinger opisuje przednio-dogłowowe

  Read more
 • Skoliozy idiopatyczne
  6:43 PM

  Skoliozy idiopatyczne Skoliozy idiopatyczne zasługują na uwagę ze względu na częstość ich występowania (84% w materiale Warszawskiej Kliniki Ortopedycznej). Dzieli się je biorąc pod uwagę wiek, w jakim pojawiają się, na skoliozy: 1) niemowlęce (sc. infantilis), ujawniające się do 3 roku życia, 2) dziecięce {sc. juvenilis) w wieku przedszkolnym i szkolnym, 3) młodocianych (sc. adolescentium)

  Read more
 • Skręcenie
  6:43 PM

  Skręcenie Skręcenie (distorsió) jest to lekkiego stopnia naderwanie więzadel i torebek sta-wowych bez przerwania ich ciągłości. Powstaje ono w wyniku nadmiernej amplitudy fizjologicznego lub patologicznego ruchu. Wskutek gwałtownego naderwania torebki i błony maziowej wystąpić może krwiak i wysięk śródstawowy. Niewłaściwe leczenie, a głównie osłabienie mięśni po urazie, mogą być przyczyną trwałych Poważniejszym uszkodzeniem jest zupełne

  Read more
 • Skrzywienia kręgosłupa
  6:43 PM

  Skrzywienia kręgosłupa Jeśli odruchowe skrzywienie kręgosłupa nie ustępuje po leczeniu zachowawczym (leżenie, fizykoterapia, blokady itp.), powstają wskazania do operacyjnego usunięcia powodu odruchowego skrzywienia kręgosłupa. Skrzywienia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Zwiększenie lub zmniejszenie fizjologicznych krzywizn lędźwiowego odcinka kręgosłupa może mieć następujące przyczyny: – 1) zmniejszenie lub zwiększenie przodopochylenia miednicy (przyczyny mięśniowe – niedowład, osłabienie mięśni brzucha,

  Read more
 • Skutki uszkodzenia mięśni
  6:43 PM

  Skutki uszkodzenia mięśni Skutki uszkodzenia mięśni. Mięsień szkieletowy jest tkanką bogatokomórkową: substancja pozakomórkowa stanowi nie więcej niż 8-12% jego masy. Rozległe zranienie mięśnia powoduje masywne uszkodzenie komórek. Na przykład 2000 ml krwi wylanej w tkankach będzie powodować wydalenie 60 g azotu, 760 mg fosforu – 1 110 mg wapnia w okresie pierwszych 10 dni po

  Read more
 • Spadek masy ciała
  6:42 PM

  Spadek masy ciała -1) spadek masy ciała, widoczny u. noworodków i dzieci w pierwszych trzech miesiącach życia, 2) zapadnięcie ciemiączka -• o ile nie jest ono już zarośnięte, -3) zapadnięcie gałek ocznych i zmniejszone ich napięcie, 4) suchość błony śluzowej jamy ustnej (z wyjątkiem postaci hi- potonicznej), 5) znaczne zmniejszenie napięcia i sprężystości skóry (objaw

  Read more
 • Spadek temperatury
  6:42 PM

  Spadek temperatury Spadek temperatury w końcu okresu zwiastunów jest bardzo krótkotrwały. Trwa zazwyczaj jeden dzień. Po tej przerwie następuje gwałtowny skok temperatury, do 40°C, z jednoczesnym pojawieniem się na skórze wysypki. Wykwity w wysypce odrowej są żywoczerwonymi plamkami, owalnymi i okrągłymi, wielkości grubych ziaren. Przejawiają one tendencje do rozszerzania się i łączenia się ze sobą

  Read more
 • Specyfika chorób
  6:42 PM

  Specyfika chorób Każdą chorobę zakaźną cechuje pewna specyfika, nadająca jej swoiste cechy. Niemniej w większości chorób zakaźnych występuje pewna prawidłowość w ich przebiegu. Cechę tę określamy terminem cykliczności. W każdej chorobie zakaźnej wyróżniamy następujące okresy: -1. Okres inwazji (wtargnięcie drobnoustrojów do makro- organizmu). 2. Okres wylęgania (okres inkubacji choroby). 3. Okres zwiastunów (pierwszych objawów chorobowych)

  Read more
 • Spondyloza w odcinku lędźwiowym
  6:42 PM

  Spondyloza w odcinku lędźwiowym Pierwszy opis spondylozy lędźwiowej pochodzi od Sachsa i Fraenkela (1900 r.). Przypadek dotyczył 48-letniego krawca, który z powodu trwających kilka lat bólów w okolicy lędźwiowo-krzyżowej stopniowo przybierał pozycję zgięciową, gdyż próba wyprostu wywoływała ból. Doszło do osłabienia kończyn dolnych oraz zaburzeń czucia. Ponieważ choroba postępowała i istniało podejrzenie ucisku przez guz,

  Read more
 • Stany alergiczne
  6:41 PM

  Stany alergiczne Stany alergiczne powstają na skutek zwiększonej wrażliwości na alergen. W wyniku działania alergenu uczulony organizm reaguje odmiennie niż ogół ludzi, przy czym z reguły jest to reakcja nadmierna. W powstawaniu stanu uczulenia konieczne jest działanie tego samego alergenu w pewnym odstępie czasu. Pierwotne działanie jest działaniem uczulającym, wtórne – wywołującym odczyn alergiczny. Zjawiska

  Read more
 • Stany chorobowe i dysfunkcje
  6:41 PM

  Stany chorobowe i dysfunkcje A oto uznawane obecnie stany chorobowe i dysfunkcje mogące wywoływać bóle krzyża. – 1. Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa. – 2. Guzy wewnątrzrdzeniowe. – 3. Guzy o innym umiejscowieniu. – 4. Anomalie żył nadtwardówkowych. – 5. Kręgozmyk. – 6. Reumatyczne zapalenie stawów kręgosłupa. – 7. Uogólnione zatrucia (alkoholizm, zatrucie ołowiem). –

  Read more
 • Statyczne skrzywienia kręgosłupa
  6:41 PM

  Statyczne skrzywienia kręgosłupa Przykurcze i zesztywnienia stawu biodrowego, kolanowego lub stopy w nieprawidłowym ustawieniu, zwłaszcza w zgięciu i przywiedzeniu, a także skrócenie jednej kończyny dolnej, powodują w czasie stania skośne ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej (po stronie krótszej kończyny talerz kości biodrowej jest ustawiony niżej). Skrzywienia w płaszczyźnie czołowej. Miednica jest podstawą, na której zbudowany

  Read more
 • Staw ramienny
  6:41 PM

  Staw ramienny W stawie ramiennym i związanych z nim czynnościowo stawach (barlcowo-oboj- czykowy, mostkowo-obojczykowy i połączenie łopatkowo-piersiowe), możliwe są ruchy we wszystldch kierunkach i w takim zakresie, że bez zmiany ustawienia tułowia dostępne są dla ręki przedmioty umieszczone w każdym miejscu na odległość kończyny, również znajdujące się od tyłu. Dzięki możliwości wykonania wszystkich ruchów w

  Read more
 • Sterydy
  6:41 PM

  Sterydy Sterydy. Wydolne zazwyczaj nadnercza dziecięce wyrzucają dostateczną, a nawet zbyt dużą dawkę kortykosteroidów we wstrząsie. Jednak przy urazie bardzo silnym, wielonarządowym, przy przedłużaniu się stanu ciężkiego, umotywowane jest powstanie niewydolności nadnerczy, zwłaszcza usposabia do tego uraz głowy. Podawanie Dexametha- zonu 1 mg/kg w malejących dawkach przez kilka (do 8) dni pozwalało wyprowadzać z b.

  Read more
 • Świdrowiec T.
  6:40 PM

  Świdrowiec T. Chorobotwórczość. Świdrowiec T. brucei. rhodesiense wywołuje śpiączkę afry-kańską (trypanosomosis), o przebiegu ostrym, bardzo często prowadzącą do śmierci. Objawy jak w zarażeniu świdrowcem gambijskim, szybciej jednak następuje zapalenie mięśnia sercowego oraz inwazja świdrowca rodezyjskiego do ośrodkowego układu nerwowego zmiany w mózgu – podobne do opisanych w inwazji T. gambiense – obejmują istotę białą i

  Read more
 • Szczepienia
  6:40 PM

  Szczepienia Szczepienia przeprowadza się według schematu: szczepienia podstawowe – dwie dawki w odstępie jednego miesiąca i trzecia dawka po roku. Szczepienia przypominające w odstępach 3-5 lat. ‚ Szczepienia BCG należy wykonać u wszystkich osób tuberkulinoujemnych w wieku 0-30 lat, u których odczyn tuberkulinowy był wykonany do celów diagnostycznych, W województwach o wysokim wskaźniku zapadalności szczepienia

  Read more
 • Szczepienia dobrowolne
  6:40 PM

  Szczepienia dobrowolne W Polsce do roku 1979 włącznie były one obowiązkowe, obecnie są dobrowolne. Szczepienia dokonywane są zazwyczaj albo metodą skaryfikowania, albo metodą licznych ucisków. Pierwsza metoda polega na tym, że po obmyciu skóry na ramieniu czystą watą i mydłem, a następnie przetarciu 70% alkoholem, za pomocą wyjałowionego ostudzonego skaryfikatora, którego ostrze zanurzone zostało w

  Read more
 • Technika chirurgiczna
  6:38 PM

  Technika chirurgiczna Technika chirurgiczna. Postępowanie chirurgiczne w uszkodzeniach narządów miąższowych od lat ma swoje stałe miejsce w publikacjach z dziedziny traumatologii, postępy w zakresie materiałów używanych do szycia (szwy atraumatyczne), możliwości stosowania włókien syntetycznych (dakron, teflon), kleje tkankowe, materiały hemo- statyczne (spongostan oxycel), oraz wprowadzenie nowych technicznie metod chirurgicznego onracowann uszkodzonego narządu spowodowały, że obecnie

  Read more
 • TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU
  6:38 PM

  TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU Mianem urazu (trauma) określa się zadziałanie na organizm zewnętrznego czynnika wywołującego anatomiczne i czynnościowe zmiany miejscowe lub miejscowe i ogólne. Uraz może być ostry lub przewlekły (sumowanie milcrourazów). Czynnik zewnętrzny powodujący uraz może mieć charakter mechaniczny, fizyczny lub chemiczny. Urazy wywołane czynnikami mechanicznymi powstają na skutek mechanicznego zadziałania przedmiotów na ciało człowieka,

  Read more
 • Trofozoit dwubocznie symetryczny
  6:38 PM

  Trofozoit dwubocznie symetryczny Budowa i rozwój. Trofozoit dwubocznie symetryczny, groszkowaty, zaokrąglony na biegunie przednim i zaostrzony w części tylnej wypukły po stronie grzbietowej, a spłaszczony brzusznie długość 9-12 pm, szerokość 5-15 pm, grubość 2- -4 pm. Poniżej bieguna przedniego widoczne są 2 owalne jądra z chromatyną w środku, wokół kariosomu. Ułożone szeregowo między jądrami kariomastigonty,

  Read more
 • Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony
  6:38 PM

  Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony Podsumowanie. Obrażenia wielomiejscowe i wielonarządowe z pęknięciem śledziony dotyczyły w naszym materiale najczęściej chłopców w wieku od 5 do 12 lat, którzy przeważnie pochodzili ze wsi. Z obrażeniem śledziony najczęściej współistniało uszkodzenie narządu ruchu, rzadziej nerki, wątroby i płuc. Obraz kliniczny pacjenta, postępowanie diagnostyczne oraz leczenie zależały od rodzaju obrażenia

  Read more
 • Trypanosoma brucei gambiense
  6:37 PM

  Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma brucei gambiense (Forde, 1902) – Świdrowiec gambijski. Występowanie. Wiciowiec pasożytujący w postaci trypomastigota we krwi, chłonce i płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka, w środkowej i zachodniej Afryce rezerwuarem pasożyta są zarażeni ludzie oraz muchy tse-tse. Na obszarze ryzyka zarażenia tym wiciowcem mieszka ponad 50 min ludzi przewiduje się w każdym roku ok. 25

  Read more
 • Typy zapalenia kości
  6:37 PM

  Typy zapalenia kości Typy zapalenia kości. Przebieg i rozmiary procesu zapalnego zależą również od wieku chorego i od związanego z tym sposobu ukrwienia kości. Odróżnia się typ: 1) niemowlęcy, 2) dziecięcy, 3) dorosłych. Typ niemowlęcy (do 2 roku życia) cechuje przechodzenie zakażenia z przyna- sady na nasadę, trzon i staw. Ułatwiają to połączenia naczyniowe między

  Read more
 • U noworodka plecy są okrągłe
  6:37 PM

  U noworodka plecy są okrągłe U noworodka plecy są okrągłe, u dziecka rozpoczynającego chodzenie – płaskie z rozpoczynającą się lordozą lędźwiową. Dalszy rozwój krzywizn zależy od warunków i trybu życia, odżywiania, determinantów genetycznych, środowiska i stanu zdrowia. Dzieci przebywające sporo czasu w pozycji siedzącej będą miały skłonność do tworzenia się pleców okrągłych, zwłaszcza gdy są

  Read more
 • Ujemne skutki pracy siedzącej
  6:37 PM

  Ujemne skutki pracy siedzącej Ujemne skutki pracy siedzącej dla krążka międzykręgowego dają znać o sobie po ok. 5 latach, przy czym zagrożenie zwiększa się wraz z upływem czasu. O tym, że czynniki psychiczne grają ważną rolę w epidemiologii bólów krzyża, świadczy fakt, że bóle te częściej występują u osób przeświadczonych o wykonywaniu przez siebie szczególnie

  Read more
 • Układ oddechowy, a zwłaszcza górne drogi oddechowe są:
  6:37 PM

  Układ oddechowy, a zwłaszcza górne drogi oddechowe są: wrotami zakażenia dla chorób szerzących się przez zakażenie kropelkowe lub powietrzne. W czasie wdechu wraz z powietrzem wciągane są do dróg oddechowych zakażone kropelki śliny oraz cząsteczki pyłu. Osadzają się one na błonie śluzowej. Drobnoustroje wnikają do organizmu i wywołują zakażenie. Drogi oddechowe są wrotami zakażenia dla

  Read more
 • Ukształtowanie ciała i położenie
  6:36 PM

  Ukształtowanie ciała i położenie Przez postawę rozumiemy indywidualne ukształtowanie ciała i położenie po- ‘ szczególnych odcinków tułowia i kończyn dolnych w pozycji stojącej. Postawa uzależniona jest od budowy układu kostno-stawowego i stanu czynnościowego mięśni, a zmienia się w przebiegu rozwoju osobniczego od dzieciństwa do starości. (równoważny) Wolańskiego. Za poprawną natomiast postawę B i typ Lt,

  Read more
 • Unerwienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
  6:36 PM

  Unerwienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym Do wrażliwych struktur kręgosłupa przyczyniających się do bólów krzyża zalicza się: zawartość kanału kręgowego, krążki międzykręgowe, stawy międzywyrostko- we, układ więzadłowy kręgosłupa oraz trzony kręgowe. Kręgosłup jest unerwiony przez nn. sinuvertebrales i tylne ramiona główne. Nervus sinuvertebralis doczekał się należnej mu uwagi dopiero w latach ostatnich. Nerw ten wychodzi z

  Read more
 • Upośledzenie czynności
  6:36 PM

  Upośledzenie czynności Upośledzenie czynności dotyczy zmian miejscowych, a więc czynności dotkniętego zapaleniem narządu lub części ciała. Odmianą zapalenia są zapalenia swoiste. Są to zapalenia, w których pod wpływem takiego samego czynnika uszkadzającego wytwarza się zawsze taki sam odczyn, o identycznym przebiegu i zejściu. Przykładem czynnika powodującego zapalenie swoiste jest prątek Kocha wywołujący gruźlicę. Wywołuje on

  Read more
 • Uszkodzenia kości
  6:34 PM

  Uszkodzenia kości Do złamania kości u zdrowego człowieka konieczne jest nagłe zadziałanie dużej siły. Energia kinetyczna przenosi się nie tylko na kość, ale także na mięśnie i otaczające tkanki miękkie. W bezpośrednim sąsiedztwie złamania siła łamiąca oraz rozrywający ruch odłamów kości może doprowadzić do ograniczonej martwicy pourazowej mięśni, powięzi, naczyń i nerwów. Rozproszenie działającej siły

  Read more
 • Uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń
  6:34 PM

  Uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń Uszkodzenia mięśni. Najczęściej mamy do czynienia ze stłuczeniem mięśni przez uraz bezpośredni, w wyniku którego dochodzi do wylewów krwi do mięśnia. Na podłożu wynaczynionej krwi może tworzyć się tkanka bliznowata, która nieraz ogranicza kurczliwość i wydolność mięśnia. W rzadkich przypadkach może nawet dochodzić do tworzenia się tkanki chrzęstnej i kostnej

  Read more
 • Uszkodzenie więzadła pobocznego
  6:34 PM

  Uszkodzenie więzadła pobocznego Uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego cechuje się obok wylewu krwi i bolesności także patologicznym odwiedzeniem goleni, stwierdzanym w zgięciu pod kątem 20°, oraz zwiększeniem rotacji zewnętrznej. Uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego i krzyżowego przedniego powstaje z podobnego mechanizmu, lecz silniejszego urazu. Objawia się większym ruchem patologicznym odwodzenia w wyproście, odwodzenia w lekkim zgięciu, zwiększeniem

  Read more
 • Utrata ciepła
  6:34 PM

  Utrata ciepła Ciepła ma znaczną przewagę nad utratą ciepła. Mimo wzrostu temperatury chory odczuwa chłód, ma dreszcze, skóra jest blada (skurcz naczyń krwionośnych), sucha i chłodna. Stadium szczytowe odpowiada okresowi, w którym temperatura stabilizuje się i ustala. Następuje nowy stan równowagi między produkcją a utratą ciepła. Organizm więcej traci ciepła niż w stadium poprzednim: zaczerwienienie

  Read more
 • Utrata łaknienia
  6:34 PM

  Utrata łaknienia Brak łaknienia u dzieci jest często przyczyną niepokoju rodziców, zwłaszcza w stosunku do dzieci w okresie poniemowlęcym. Utratę łaknienia w tym okresie wiązać można z mnogością wrażeń, jakich dziecko z uwagi na zmianę trybu życia doznaje. Niezależnie od tego brak łaknienia może być objawem chorobowym. Stan taki występuje najczęściej w okresie zwiastunów i

  Read more
 • W 1911 – Przypadek chorego – Goldweith
  6:33 PM

  W 1911 – Przypadek chorego – Goldweith W 1911 roku Goldweith opisał przypadek chorego, u którego w wyniku zabiegów leczniczych z powodu skręcenia stawu biodrowo-krzyżowego doszło do uszkodzenia krążka międzykręgowego na poziomie L5-Sr Doniesienie to jest dlatego interesujące, że Goldweith zwrócił uwagę na połączenie lędźwiowo- -krzyżowe jako częste źródło rwy kulszowej. W tym samym roku

  Read more
 • W postaci kościogubnej
  6:33 PM

  W postaci kościogubnej W postaci kościogubnej (sarcoma osteogenes osteolyticum) dominują objawy niszczenia kości, zaś w postaci sklerotycznej (sarcoma osteogenes sclerotisans) przeważają procesy nowotworzenia kości – ogniskowe zagęszczenie wewnątrztkankowe oraz guz rosnący na zewnątrz kości. Nowotwór rozwija się gwałtownie i szybko daje przerzuty drogą krwionośną do płuc. Objawia się silnymi bólami wzmagającymi się przy ruchach i

  Read more
 • W zranieniach i złamaniach otwartych
  6:33 PM

  W zranieniach i złamaniach otwartych W przypadkach tylnego zwichnięcia stawu biodrowego powikłanego złamaniem obrąbka panewki uszkodzeniu ulec może nerw kulszowy, zaś w zwichnięciach stawu ramiennego – splot ramienny. W złamaniach i zwichnięciach kręgosłupa uszkodzeniom mogą ulegać zarówno korzenie, jak rdzeń kręgowy. W leczeniu stosuje się elektrostymulację, ruchy bierne stawów i ustawienie ich w pozycjach czynnościowych

  Read more
 • Wakcynacjia
  6:33 PM

  Wakcynacjia Po upływie 5-7 dni sprawdzamy wynik wakcynacji. Wynik ten uważamy za dodatni, gdy w miejscu szczepienia wytworzy się na-brzmiały guzek lub pęcherzyk. W niektórych przypadkach odczyn poszczepienny może być wzmożony, a w niewielkim odsetku mogą wystąpić powikłania. Do najczęstszych powikłań należą wtórne zakażenia bakteryjne. Mogą jednak wystąpić powikłania bardziej poważne. Najgroźniejszym powikłaniem jest poszczepienne

  Read more
 • Wczesna faza śpiączki afrykańskiej
  6:33 PM

  Wczesna faza śpiączki afrykańskiej Zwalczanie. Polega na niszczeniu różnych postaci rozwojowych much tse-tse, ochronie pomieszczeń mieszkalnych przed dostępem much, stosowaniu środków odstraszających owady (repelenty) oraz na wczesnym wykrywaniu i leczeniu zarażenia świdrowcem gambijskim. Obecnie nie stosuje się chemioprofilaktyki. We wczesnej fazie śpiączki afrykańskiej (do pojawienia się świdrowców w płynie mózgowo-rdzeniowym) skutecznie działa suramina (Antrypol, Bayer

  Read more
 • Wcześniak
  6:32 PM

  Wcześniak Wcześniak. Poza małą masą ciała wcześniak zwłaszcza taki, który nie przekracza 1500 g, wykazuje następujące charakterystyczne cechy: skóra jego jest cienka, żywoczerwona, tkanka podskórna tłuszczowa słabo rozwinięta. Pofałdowanie skóry twarzy nadaje mu starczy wygląd. Klatka piersiowa jest długa, pępek nisko osadzony. U dziewczynek wargi sromowe większe nie przykrywają warg mniejszych, u chłopców często jądra

  Read more
 • Wdech krótki
  6:07 PM

  Wdech krótki niemiarowy, wdech krótki, wydech wydłużony. Częstość oddechu wynosi w spokoju około 40/min. W okresie noworodkowym występuje duża zmienność częstości akcji serca i znaczne przyspieszenie tętna podczas krzyku. U noworodka donoszonego odruch ssania jest dobrze rozwinięty. Pierwszy stolec noworodka zawiera gęstą, ciemnooliwkową, bez- wonną masę zwaną smółką. Po 24-48 godzinach stolec noworodka staje się

  Read more
 • Wiciowiec pasożytujący
  6:06 PM

  Wiciowiec pasożytujący Zwalczanie. Jak świdrowca gambijskiego. Leczenie trudniejsze niż w zarażeniu świdrowcem gambijskim ze względu na mniejszą wrażliwość świdrowca rodezyjskiego na leki przeciwświdrowcowe. Tiypanosoma rangeli Tejera, 1920 Występowanie. Wiciowiec pasożytujący w postaci trypomastigota we krwi człowieka, w Wenezueli, Kolumbii, Gujanie Francuskiej, Gujanie często wykrywany równocześnie z T. cruzi, lecz o 5-6 razy wyższej prewalencji. Budowa

  Read more
 • Wielokrotne pęknięcie śledziony
  6:06 PM

  Wielokrotne pęknięcie śledziony W przypadku szóstym (ryc. 2) obok wielokrotnego pęknięcia śledziony stwierdzono stłuczenie nerki oraz otwarte złamanie kości przedramienia (tab. 1). Po krótkotrwałym wstrząsie pourazowym, w którym dominował ból złamanej kończyny i krwiomocz, stan chorego uległ poprawie (tab. 2). Dziecko skarżyło się na niewielki ból w okolicy śledziony, który Wkrótce ustąpił. Po 10 dniach

  Read more
 • Wskaźnik umieralności
  6:06 PM

  Wskaźnik umieralności Wskaźnik umieralności może być rozpatrywany jako współczynnik umieralności ogólnej, współczynnik umieralności specyficznej lub jako współczynnik umieralności według przyczyn zgonów (struktura zgonów). Współczynnik umieralności ogólnej jest to liczba zgonów zwykle na 1000 ludności. Współczynnik umieralności specyficznej określa również liczba zgonów na 1000 żyjących, ale w danej grupie wieku, płci lub zawodu. Współczynnik umieralności według

  Read more
 • Wszystkie uszkodzone gałązki
  6:06 PM

  Wszystkie uszkodzone gałązki Pozostawienie ran nie pokrytych skórą daje niekorzystne wyniki. Niezbędne jest pierwotne lub odroczone zeszycie uszkodzonych ścięgien. Wszystkie uszkodzone gałązki nerwowe ręki powinny być zespolone szwem pierwotnym. Amputacje urazowe w obrębie ręki. W przypadku amputacji urazowej obowiązuje próba rekonstrukcji, staranne unieruchomienie i dopiero dalsza obserwacja decyduje o losach tymczasowego kikuta. Szczególnie oszczędzać należy

  Read more
 • Wykwity na skórze
  6:06 PM

  Wykwity na skórze Skóra dziecka jest czysta. W stanach chorobowych pojawiać się mogą na skórze plamki, guzki, kr ostki, pęcherzyki, strupy. Wszystkie te zmiany nazywamy wykwitami. Różnią się one między sobą budową i wyglądem. Do najczęstszych wykwitów należą: -1) plama – wykwit nie wznoszący się ponad skórę o prawidłowej spoistości, 2) grudka – wykwit wznoszący

  Read more
 • Wymioty
  6:05 PM

  Wymioty Wymioty występują: 1) w chorobach zakaźnych (zwłaszcza w początkowym stadium choroby) jako wyraz zatrucia organizmu jadami drobnoustrojów. Najczęściej spotykamy wymioty w zatruciach pokarmowych, biegunkach toksycznych, w błonicy, płonicy, odrze i durzę brzusznym -2) w chorobach przewodu pokarmowego — zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej, niedrożność jelit, robaczyca, biegunka 3) w chorobach przebiegających z napadowym kaszlem,

  Read more
 • Wyprostna postawa ciała
  6:05 PM

  Wyprostna postawa ciała Podsumowując powtórzmy jeszcze raz, że bólom krzyża można zapobiec badając przydatność oraz odpowiednio szkoląc kandydatów do określonych zawodów i prac oraz uwzględniając zasady ergonomii pracy – minimalizacja zagrożeń przez właściwe konstruowanie maszyn i urządzeń oraz organizowanie stanowisk pracy (Don Chaffin). Działania takie obowiązują we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Wyprostna postawa ciała,

  Read more
 • Wyrównywanie wstrząsu urazowego
  6:05 PM

  Wyrównywanie wstrząsu urazowego Skrócić do minimum czas między rozpoczęciem znieczulenia a zamknięciem naczynia krwawiącego można jedynie otwierając szybko i szeroko powłoki, usuwając sprawnie ssakiem i serwetami krew, i natychmiast po zamknięciu krwawiącego naczynia przetaczając masywnie krew. Dwie butle w pogotowiu połączone do dużych żył lub tętnic. Po opanowaniu krwawienia obowiązuje kontrola całej jamy brzusznej. Do

  Read more
 • Wystąpienie bolesności miejscowej
  6:05 PM

  Wystąpienie bolesności miejscowej Wystąpienie bolesności miejscowej, a zwłaszcza bezsenność z powodu bólów, świadczy o powstaniu ropnia i konieczności usunięcia ropy. Wystarcza „operatio minima” przez nawiercenie kości. Drobne martwaki tego okresu mogą wygoić się. Wydobytą ropę trzeba użyć do badania lekooporności drobnoustrojów. Ropień widoczny na radiogramie należy operacyjnie usunąć wraz z martwakami w granicach zdrowej tkanki,

  Read more
 • Wystąpienie zmian zniekształcających
  6:04 PM

  Wystąpienie zmian zniekształcających Leczenie operacyjne przeprowadza się wtedy, gdy powierzchnie stawowe są zniekształcone, staw niezborny, ruchy znacznie ograniczone. Wykonuje się osteo- toinie poprawcze, usuwanie wolnych ciał, cheilotomię, usztywnienie, plastyki, lub też protezy stawu. Jeżeli leczenie przyczynowe nie jest możliwe lub niewskazane ze względu na stan ogólny, stosuje się leczenie objawowe. Polega ono na łagodzeniu bólów

  Read more
 • Wysypka
  6:04 PM

  Wysypka W ślad za tymi objawami pojawia się bardzo często na skórze twarzy, klatki piersiowej, podbrzusza i wewnętrznej strony ud wy-sypka, przypominająca wysypkę płonicy. Nie jest to jednak właściwa wysypka ospowa – ta pojawia się najczęściej w 4 dniu choroby, w okresie gdy objawy zwiastunowe ustępują. Wysypka przypomina wysypkę ospy wietrznej, wykwity są jednak tu

  Read more
 • Wywiad opiekunki
  6:04 PM

  Wywiad opiekunki Najpierw opiekunka zbiera dokładny wywiad. Powinna się przy tym dowiedzieć od osoby towarzyszącej dziecku o stanie zdrowia dziecka, jego samopoczuciu, łaknieniu, stolcu oraz zachowaniu. Wywiad powinien obejmować również dane o stanie zdrowia najbliższego otoczenia dziecka. Następnie opiekunka mierzy temperaturę i dokonuje oględzin dziecka. Szczególną uwagę musi zwrócić na skórę (barwa, czystość – wykwity,

  Read more
 • Z urazów wywołanych czynnikami fizycznymi
  6:03 PM

  Z urazów wywołanych czynnikami fizycznymi Jeśli ranie towarzyszyło złamanie kości, mówimy o otwartym złamaniu (bądź też o zwichnięciu zamkniętym lub otwartym). Przeniesienie siły urazu bezpośrednio czy pośrednio na narządy wewnętrzne może spowodować różnej ciężkości zaburzenia i szkody ogólnoustrojowe, a nawet śmierć w zależności od życiowej ważności uszkodzonego narządu, możliwości jego regeneracji, wieku i cech osobniczych

  Read more
 • Zaczerwienienie skóry
  6:03 PM

  Zaczerwienienie skóry Zaczerwienienie jest wyrazem przekrwienia w miejscu zapalenia, charakteryzuje się większym wypełnianiem naczyń krwionośnych krwią oraz ich rozszerzeniem. Zaczerwienienie łatwo zauważyć na skórze lub błonach śluzowych. Obrzmienie jest spowodowane wysiękiem (obrzęk), gromadzeniem się komórek krwi, głównie krwinek białych oraz komórek wędrujących układu siateczkowo-śródbłonkowego (naciek). Obrzmienie różni się od otaczających tkanek większą spoistością. Miejscowe podwyższenie

  Read more
 • Zakażenia okresu noworodkowego
  6:03 PM

  Zakażenia okresu noworodkowego Każde, najdrobniejsze nawet ognisko zakażenia u noworodka stanowi potencjalne niebezpieczeństwo rozsiewu drobnoustrojów do innych narządów i uogólnionej posocznicy, a także może stać się źródłem zakażenia innych noworodków. Najczęściej spotykamy u noworodków ropne zakażenia skóry, ropne zapalenie spojówek, zakażenie kikuta pępowiny. Na oddziałach szpitalnych ropne zakażenia wywołane przez gronkowce mogą szerzyć się epidemicznie,

  Read more
 • Zakażenie pokarmowe
  6:01 PM

  Zakażenie pokarmowe O zakażeniu pokarmowym mówimy wówczas, gdy drobnoustroje dostają się do organizmu wraz z pokarmem. Produktem najczęściej przenoszącym zakażenie jest woda, mleko i jego przetwory, mięso, owoce i warzywa. Przez zakażenie pokarmowe przenoszą się drobnoustroje duru brzusznego, czerwonki, cholery, wirusowego zapalenia wątroby, nagminnego porażenia dziecięcego itp. Zakażenie przez kontakt bezpośredni występuje wówczas, gdy chory

  Read more
 • Zakażenie, źródło zakażenia, nosicielstwo
  6:01 PM

  Zakażenie, źródło zakażenia, nosicielstwo Wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu oraz ich dalszy w nim rozwój określamy mianem zakażenia. Choroby zakaźne są to więc choroby zaistniałe na skutek zakażenia. Zakażenie w języku łacińskim oznacza słowo iniectio, stąd pochodzi drugi termin zakażenia – infekcja. Zakażenie szerzy się ze źródła zakażenia. Źródłem zakażenia nazywamy miejsce, w którym żyją i

  Read more
 • Zapalenia wytwórcze
  6:01 PM

  Zapalenia wytwórcze Zapalenia wytwórcze – o przewadze zmian rozrostowych pod postacią nacieku, ziarniny i tkanki bliznowatej. Ogólnym odczynem organizmu ludzkiego na działanie czynników chorobotwórczych, głównie biologicznych, jest gorączka. Jej podstawowym przejawem jest podniesienie temperatury ciała. W gorączce występują zaburzenia podstawowych funkcji życiowych. Organizm ludzki jest organizmem stałocieplnym. Wszystkie jego czynności i przemiana materii i energii

  Read more
 • Zapobieganie bólom krzyża
  6:01 PM

  Zapobieganie bólom krzyża Zapobieganie bólom krzyża na tle dyskopatii uzależnione jest od kilku czynników, mianowicie: – 1. Kręgoship powinien być utrzymywany w pozycji neutralnej, a więc powinno się unikać zbędnego zginania, prostowania i skręcania tułowia. – 2. Nie wolno przybierać tzw. postawy zmęczenia, wyrażającej się pogłębieniem fizjologicznych krzywizn. Mięśnie brzucha, prostownik grzbietu oraz mm. pośladkowe

  Read more
 • ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
  6:00 PM

  ZAPOBIEGANIE CHOROBOM Leczenie chorego, mające na celu przywrócenie jemu zdrowia, jest funkcją naprawczą. Proces leczenia jest niejako naprawianiem tego, co zostało uszkodzone bądź utracone, dlatego dziedziny medycyny, głównie kliniczne, których podstawowymi metodami postępowania jest farmakoterapia (stosowanie leków) bądź chirurgia (przeprowadzanie operacji), noszą wspólną nazwę medycyny naprawczej. Cechą znamienną medycyny naprawczej jest jej wkraczanie w życie

  Read more
 • Zapobieganie chorobom
  5:59 PM

  Zapobieganie chorobom W zapobieganiu chorobom zakaźnym w żłobku szczególne znaczenie ma dezynfekcja. Dzięki niej przerywamy sposoby szerzenia się zakażenia. Stosuje się dezynfekcję zapobiegawczą (wietrzenie, naświetlanie lampą kwarcową, odkurzanie, mycie, chlorowanie ustępów), dezynfekcję bieżącą i końcową (tę ostatnią w wypadku wykrycia na terenie żłobka choroby zakaźnej i izolacji chorego). Dezynfekcja końcowa jest dokonywana z reguły przy

  Read more
 • Złamania kości śródręcza
  5:59 PM

  Złamania kości śródręcza Złamanie podstawy I kości śródręcza (fractura bcisis ossis metacarpi 1) jest skutkiem urazu bezpośredniego lub typu „bokserskiego”, zwykle jest połączone z prze-mieszczeniem kątowym (w kierunku zgięcia) i wymaga nastawienia oraz unieru-chomienia na około 6 tygodni złamanie przezstawowe połączone bywa ze zwich-nięciem kciuka (złamanie Benetta lub złamanie bokserskie). Nastawienie przemieszczenia osiąga się jednoczasowym

  Read more
 • Złamania przezkłykciowe
  5:58 PM

  Złamania przezkłykciowe Złamania przezkłykciowe powstają z urazu pośredniego – nadmierne przy- wiedzenie lub odwiedzenie kończyny lub z urazu bezpośredniego i osiowego cechuje je różnie nasilona koślawość lub szpotawość, zależnie od mechanizmu przemieszczenia odłamów. Z reguły stan kolanowy rozdęty jest przez krwiak. Jeżeli nie udaje się anatomiczne nastawienie i utrzymanie odłamów, konieczne jest zespolenie operacyjne (płytką

  Read more
 • Złamania trzonu kości udowej
  5:58 PM

  Złamania trzonu kości udowej Złamania trzonu kości udowej powstają w następstwie urazu bezpośredniego (wieloodłamowe) lub pośredniego (linia złamania skośna lub poprzeczna zależnie od kierunku sił łamiących). Objawy – skrócenie, patologiczne wygięcie uda, ruchomość patologiczna, bo- lesność i zgrubienie uda. Mogą wystąpić objawy wstrząsu. Leczenie (po opanowaniu wstrząsu) w złamaniach poprzecznych polega na nasta-wieniu doraźnym na

  Read more
 • Złamanie typu Malgaigne’a
  5:58 PM

  Złamanie typu Malgaigne’a W większości przypadków złamania kości łonowych i kulszowych są jednak wielomiejscowe i mogą się łączyć z uszkodzeniami stawów krzyżowo-biodrowych lub złamaniami kości biodrowej i jej przemieszczeniem. Są one połączone z uszkodzeniem ciągłości pierścienia miednicy. Są to uszkodzenia z reguły bardzo poważne. Do typowych należy złamanie typu Malgaigne’a, w którym szczeliny przełomów przebiegają

  Read more
 • Zmiany barwy skóry
  5:54 PM

  Zmiany barwy skóry Skóra zdrowego dziecka jest elastyczna, gładka, dobrze napięta, ukrwiona i czysta. Jej barwa jest różowawa. Zmiana zabarwienia skóry towarzyszy często chorobom. Najczęstsze zmiany to: -1) skóra blada, spotykana u dzieci wątłych, może być cechą indywidualną lub występować u dzieci przebywających stale w pomieszczeniach zamkniętych 2) skóra szara występuje u dzieci wyniszczonych, w

  Read more
 • Zwichnięcia wymagają nastawienia
  5:54 PM

  Zwichnięcia wymagają nastawienia W dużych urazach bezpośrednich w okolicy stawu złamanie może być powikłane uszkodzeniem naczyń i nerwów. Zwichnięcia wymagają nastawienia, a niekiedy (np. staw kolanowy) operacyjnego zeszycia uszkodzonych więzadeł i torebki. Nastawienie zwichnięcia jest z reguły łatwe, jeśli dokonuje się w okresie tzw. stuporu tkankowego (1-2 godz. od zadziałania urazu). W miarę upływu czasu

  Read more
 • Zwichnięcie stawu biodrowego
  5:54 PM

  Zwichnięcie stawu biodrowego Częstą wadą układu kostno-stawowego jest wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, w którym nieprawidłowe ustawienie kości udowej w stawie biodrowym staje się przyczyną ograniczenia zakresu ruchów w tym stawie. Przy braku wczesnego leczenia utrudnia to w znacznym stopniu chodzenie. Zwichnięciu bioder przy niewykształceniu panewek stawów biodrowych zapobiega unikanie prostowania nóżek noworodka, zakładanie w krocze

  Read more
 • Zwolnienia lekarskie
  5:53 PM

  Zwolnienia lekarskie a) orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zezwalającego na uczęszczanie do żłobka, b) zaświadczenia stwierdzającego, że w okresie ostatnich 3 tygodni dziecko nie chorowało ani nie stykało się z chorobą zakaźną, c) dokumentu stwierdzającego stan uodpornienia dziecka (wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych). Każde dziecko codziennie przed przyjęciem do żłobka musi być poddane oględzinom pielęgniarki

  Read more
 • Choroba zakaźna ciężarnej
  5:53 PM

  Choroba zakaźna ciężarnej Żadna choroba zakaźna ciężarnej nie jest bez wpływu na stan zdrowia płodu i jego prawidłowy rozwój. W pierwszych miesiącach ciąży szczególnie niebezpieczne są zakażenia wiruso- w e, które mogą spowodować poronienie lub nieprawidłowości w rozwoju płodu. Znaną przyczyną wad wrodzonych jest różyczka przebyta przez ciężarną w pierwszym trymestrze ciąży. W czasie epidemii

  Read more